Av. İmdat YALÇIN

Yalçın Hukuk Bürosu Kurucu

  • Paylaş:
Attorney Details

Avukata Mesaj

Av. İmdat YALÇIN

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1990 yılında mezun olmuştur.

Avukatlık stajını Mersin Barosuna bağlı olarak yapmış ve 15.11.1991 tarihinde Avukatlık Ruhsatnamesi almıştır.

1992-1996 yılları arasında Mersin Barosuna kayıtlı olarak Tarsus’ta serbest avukat olarak çalışmıştır.

04.03.1996 tarihinde Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’de kadrolu avukat olarak çalışmaya başlamış, daha sonra Hukuk Müşaviri ve Hukuk Başmüşaviri olarak görev yapmıştır. 02.01.2020 tarihinde Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’den emeklilik nedeniyle ayrılarak Yalçın Hukuk Bürosu’nu kurmuştur.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’de çalıştığı dönemde; Şirketler ve Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Enerji Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Özelleştirme Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, İdare ve Vergi Hukuku, İhale Mevzuatı  başta olmak üzere hukuki konularda Şirket yöneticilerine danışmanlık yapmış ve tüm hukuki süreçlerde aktif olarak yer almıştır. Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin özelleştirilmesi sürecinde bilgi odası ekibinde görev almış ve önemli katkılar sunmuştur. İlaveten, Şirket Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının düzenlenmesi ve kararlarının hazırlanması süreçlerinde, sendikalar ile Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinde de aktif rol almıştır.

Yalçın Hukuk Bürosu gerek tüzel kişi gerekse gerçek kişi müvekkillerinin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Şirketler ve Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Enerji Hukuku, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Hukuku, İcra İflas Hukuku, Ceza Hukuku başta olmak üzere geniş bir yelpazede ihtilafları önleyici ve haklarını koruyucu danışmanlık hizmeti vermekte, ihtilaf halinde ise taraf oldukları dava ve icra takiplerini takip hizmeti vermektedir. Yalçın Hukuk Bürosu, müvekkillerinin faaliyet gösterdiği sektörlerde geçerli olan koşulları analiz ederek, müvekkillerinin ihtiyaçlarını karşılayacak hukuki çözümler sunmak için çalışmakta ve her bir müvekkiliyle uzun yıllara dayanan ilişkiler tesis etmeyi esas almaktadır.