practice

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku Nedir?
Ticaret hukuku, genel olarak hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır. 
Ticaret hukuku sözlük anlamı olarak ise, ticaretle ilgi faaliyetleri düzenleyen, yürürlükte olan mevzuatın bütünü olarak açıklanır. Özel hukukun bir dalı olan ticaret hukuku, borçlar hukuku ile yakından bağlantılı olsa da temel noktalarda birbirinden ayrılmaktadır.
Ticaret Hukuku, tacirlerin ve ticari faaliyette bulunma imkânına sahip olan ve tüzel kişiliği bulunan aynı zamanda da birer tacir olan ticaret ortaklıklarının kuruluşu, sermaye yapıları, türleri, ortakları, kuruluştan sonra idareleri ve işletilmeleri, temsil edilmeleri, sona ermeleri ve tasfiyeleri gibi konuları inceleyen hukuk dalıdır.

Ticaret hukukunun ana dalları:

-Ticari işletme hukuku ve

-Şirketler hukukudur.

TİCARİ İŞLETME: Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir-ticari işletmeler, gelir sağlama amacıyla kurulan işletmelerdir.-devamlı faaliyette bulunmak zorundadırlar-diğer işletmelerden bağımsız şekilde işletilmek zorundadırlar-esnaf işletmelerinden daha büyük ölçektedir.

TİCARET ŞİRKETLERİ ise kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir.

Şirketler, Ticaret Hukukunun en önemli unsurları arasında yer almaktadır.


Yalçın Hukuk Bürosu şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık esas sözleşmelerinin tanzimi, tescil işlemleri, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu süreçleri alanlarında söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti vermekte, ticari davaların takibi konusunda avukatlık hizmeti sunmaktadır.   • Paylaş:

0 Yorum

Henüz onaylanmış yorum yok! Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yaz