practice

Ticari Şirket Avukatı Nedir ?

Ticari İşletme hukuku, ticarî işletmeyi ve tacirin faaliyetlerini düzenler. Kanunda da “Ticarî işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. (TTK m.11/I).” şeklinde tanımlanmıştır.

Kanun maddelerinde de belirtildiği gibi,  işletmenin “ticari işletme” durumuna gelebilmesi için kanunda 4 unsur vardır.

Bunlar ;

Gelir sağlamak
Süreklilik
Bağımsızlık
Esnaf faaliyeti sınırlarını aşma
şartlarını sağlaması gerekir.

Günümüz ekonomik piyasasında, iş dünyasının kapladığı yer ve Şirketlere verilen önem fazladır. Şirketlerin,gerek alışveriş halinde olduğu şirketlerle olsun,hizmet verdiği şahıslarla olsun,mal sattığı-mal aldığı diğer şirketlerle olsun, işçilerle olsun hukuki problemleri kaçınılmaz olmaktadır.Bu konuda bizler,şirket avukatı olarak,danışmanlık verdiğimiz şirketler için aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

-Şirket lehine veya aleyhine açılmış davaları takip etmek,

-Şirketin alacaklarını takip etmek,tahsil edemediği çek-senet-fatura alacakları gibi evraklar hakkında icra takibi başlatmak,

-Şirketlerin işçiler ile aralarında çıkan uyuşmazlıklarını çözümünde yardımcı olmak, Oluşabilecek uyuşmazlıklar hakkında tutanak tutmak, ihtarname göndermek

-Şirketlerin 3.kişiler ile yapacağı sözleşmeleri hazırlamak, Hazır sözleşmeleri inceleyip bu konuda hukuki destek sağlamak,olası riskleri belirlemek ve önüne geçmek,belirlenen hususları yasal zemine oturtmak,

-Şirket toplantılarında talep olur ise şirketi temsilen bulunmak,

-Şirketlere hukuki danışmanlık vererek, olası hukuki problemler hakkında önlem almak, mevcut hukuki problemlere çözüm bulmak gibi…

  • Paylaş:

1 Yorum

Comments

Fatih Körpe

2020-02-25 13:23:58

Güzel bir makale olmuş elinize sağlık.

Yorum Yaz